Интернэт банкны үйлчилгээнд бүртгүүлэх /Иргэн/

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

ХАРИЛЦАГЧИЙН ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Эцгийн нэр:
Нэр:
Регистрийн дугаар:
Дансны мэдээлэл
Дансны төрөл:
Дансны дугаар:
Дансны валют:
Интернэт банкны үйлчилгээний мэдээлэл
Хэрэглэгчийн нэр:
Цахим шуудангийн хаяг:
Гар утасны дугаар:
Гэрээний нөхцөл
Хүсэлт илгээсэн огноо: 2024-04-23

© 2024

 XacBank 

Developed by XacBank

info@xacbank.mn www.xacbank.mn