ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ, ШИМТГЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

Элсэлтийн хураамж Үнэгүй
Жилийн хураамж  
Иргэн Үнэгүй
Хуулийн этгээд 5,000 төг
Васко төхөөрөмжийн төлбөр 40,000 төг

*Васко төхөөрөмж гэдэг нь 36 секунд тутамд 6 оронтой код үүсгэдэг авсаархан төхөөрөмж бөгөөд та интернэт банкаар гүйлгээ хийх бүртээ уг кодыг ашиглан гүйлгээгээ баталгаажуулна

Гүйлгээний шимтгэл  
ХасБанкны данс хооронд Үнэгүй
Банк хооронд
(Гүйлгээний дүн интернэт банкны хуулийн этгээдийн нэг өдрийн гүйлгээний дээд хязгаартай тэнцүү буюу бага)
300 төг/ 0.2 доллар/0.2 евро
Банк хооронд
(Гүйлгээний дүн интернэт банкны хуулийн этгээдийн нэг өдрийн гүйлгээний дээд хязгаараас их)
500 төг/ 0.5 доллар/0.5 евро
Гүйлгээний дээд хязгаар - Иргэн  
Нэг удаа хийх гүйлгээний дээд хязгаар 20,000,000 төг / 8,000 USD
Нэг өдөрт хийх гүйлгээний дээд хязгаар 20,000,000 төг / 8,000 USD
Гүйлгээний дээд хязгаар - Хуулийн этгээд
Нэг удаа хийх гүйлгээний дээд хязгаар 50,000,000 төг / 20,000 USD
Нэг өдөрт хийх гүйлгээний дээд хязгаар 50,000,000 төг / 20,000 USD

*Гүйлгээний дээд хязгаарыг харилцагчийн хүсэлтээр өөрчлөн тогтоож болно.